Ακαδημία Θεραπευτικής Καλαθοσφαίρισης

     

     Η Ακαδημία  Θεραπευτικής  Καλαθοσφαίρισης  «Νους Λόγος & Άθληση» αποτελεί την πρώτη ακαδημία καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα που ασχολείται μόνο με περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν θεραπευτικής στήριξης. Η Ακαδημία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2015 μέχρι και σήμερα. Έχουν διαμορφωθεί πάνω από είκοσι διαφορετικές ομάδες παιδιών με:

 

 

     Η δημιουργία των τμημάτων γίνεται πολύ προσεκτικά με κριτήρια που αφορούν τις δεξιότητες, την αναπτυξιακή ηλικία, το ιστορικό, τους θεραπευτικούς στόχους των παιδιών κ.α. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2017 πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σχετικά με την επίδραση του προγράμματός μας σε είκοσι παιδιά  της ακαδημίας μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν με την μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης στο συνέδριο του αυτισμού στην Λάρισα το 2017. Λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα και το πρόγραμμά μας μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=yEoloRyGKlk .


Σημείωση: Η Ακαδημία αποτελεί θεραπευτική δομή, δεν είναι κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Εντάσσονται παιδιά για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Στόχος μας είναι τα παιδιά να παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο που αφορούν στους τομείς της κοινωνικότητας, επικοινωνίας και συμπεριφοράς.