Χορήγηση Wisc-v, Αξιολόγηση Νοητικού Δυναμικού

 

 

Η κλίμακα WIsc-V αποτελεί ένα παγκόσμια διαδεδομένο, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλεία για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Χορηγείται σε ηλικίες παιδιών από 6 έως 16 ετών.Είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα με την επιστημονική επιμέλεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από 13 κλίμακες οι οποίες αξιολογούν διαφορετικούς τομείς νοημοσύνης η καθεμία, με έξι δείκτες:

 

Ακόμη, περιέχονται και πέντε δείκτες για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού που είναι:

 

Στο κέντρο "Νους & Λόγος" χορηγείται το Wisc-V από εκπαιδευμένη ψυχολόγο. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού αξιολόγησης ή ενημέρωσης στο 2310.540.217.