Δοκιμασία Μαθηματικού Προφίλ MathPro-S Test

 

To MathPro-S Test αποτελεί τη σύντομη έκδοση του Mathematical Profile Test του πρώτου πανελλαδικά σταθμισμένου ψυφιακού εργαλείου πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων.

Το MathPro-S Test μπορεί να χορηγηθεί σε μαθητές που διανύουν το γ' σχολικό τρίμηνο της Α' Δημοτικού έως  και σε μαθητές που διανύουν το α' σχολικό τετράμηνο της Α' Γυμνασίου. Μέσω του τεστ αποκτάμε συνολική εικόνα των δυνατών και αδύναμων σημείων των μαθητών στα Μαθηματικά.Εντοπίζουμε έγκαιρα τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και υποστήριξης. Διαφοροποιούμε τις τεχνικές διδασκαλίας με βάση τα μαθηματικά προφίλ των μαθητών.

Γιατί πρέπει κάθε μαθητής να κάνει το MathPro-S Test;

  1. Για να αξιολογηθούν με έγκυρο, αξιόπιστο αλλά και ταυτόχρονα φιλικό προς τους μαθητές τρόπο,οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες που απαιτεί η μάθηση των Μαθηματικών.
  2. Για να διευρευνηθούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή στα Μαθηματικά.
  3. Για να ανιχνευθούν  έγκαιρα μαθησιακά κενά ή/και μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά.

Στο κέντρο "Νους & Λόγος" το MathPro Test-S Test το χορηγεί πιστοποιημένος ειδικός παιδαγωγός.Για να κλείσετε ραντεβού ενημέρωσης ή αξιολόγησης μπορείτε να καλέσετε στο 2310540.217.