Ομάδες Κοινωνικοποίησης

Θεραπευτικές Ομάδες Παιδιών

Οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών αποτελούν θεραπευτικά πλαίσια με συγκεκριμένη στοχοθεσία και πρόγραμμα παρέμβασης δυσκολιών. Η δημιουργία τους πραγματοποιείται από ειδικούς με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την αναπτυξιακή ηλικία, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του παιδιού. 

1ο Στάδιο

Λήψη ιστορικού από τους γονείς και αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα εργαλεία και κλινική παρατήρηση. Στο σύνολο των περιπτώσεων κρίνεται υψίστης σημασίας και η γνώμη του σχολικού πλαισίου ή άλλων εμπλεκομένων με το παιδί.  

2ο Στάδιο

Συνάντηση της θεραπευτικής ομάδας που έχει αξιολογήσει το παιδί και σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3ο Στάδιο

Ενημέρωση των γονέων και ένταξη του παιδιού, που χρήζει παρέμβασης, στο θεραπευτικό πρόγραμμα που προτείνεται. 

 

Οι θεραπευτικές ομάδες παιδιών αποσκοπούν στην:

Η διάρκεια των θεραπευτικών ομάδων ορίζεται στα 45 λεπτά και η συχνότητα είναι μία φορά την εβδομάδα. Οι ομάδες έχουν σταθερό αριθμό παιδιών (όσο αυτό είναι εφικτό) και δεν υπερβαίνουν τα 5 παιδιά. Η συμμετοχή του παιδιού πρέπει να λαμβάνει χώρα σε σταθερή βάση, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες, όσον αφορά το περιεχόμενο των ομάδων και άλλα,  καλέστε στο 2310540217 για τη Θεσσαλονίκη και στο 2464023200 για τα Σέρβια Κοζάνης και κλείστε ενημερωτικό ραντεβού - εντελώς δωρεάν - με κάποιον από τους υπεύθυνους του κέντρου μας.