Πρόγραμμα Υποτροφιών «Παντελής Αληχανίδης»: Δωρεάν θεραπείες για οικογένειες που έχουν ανάγκη σε συνεργασία με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Ένα παιδί του Δήμου Νεάπολης- Συκεών μετά από έλεγχο της υπηρεσίας του Δήμου έχει την δυνατότητα να κάνει δωρεάν λογοθεραπεία για έναν χρόνο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των κέντρων μας (Ελένη Κυβρακίδου,Γιάννης Κυβρακίδης). Ο Δήμος με τις υπηρεσίες του προτείνει και βοηθάει στην αξιολόγηση των οικογενειών.