Θεραπεία & Γονείς

Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας των θεραπειών μας αποτελεί η διαρκής επικοινωνία με τους γονείς. Τα κέντρα ειδικών θεραπειών «Νους και Λόγος» διαθέτουν στο δυναμικό τους ειδικούς θεραπευτές με εμπειρία και διαρκή συμμετοχή στις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου. Η εποπτεία και ενημέρωση των θεραπευτών μας αποτελούν σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας μας. Οι θεραπευτικοί στόχοι που προκύπτουν από την αξιολόγηση σχεδιάζονται, αναλύονται και επεξηγούνται εκτενώς στους γονείς. Τότε ξεκινάει η θεραπευτική παρέμβαση. Οι γονείς πάντα λαμβάνουν δωρεάν την συμβουλευτική μας για να γνωρίζουν ακριβώς σε ποιό στάδιο της θεραπείας βρισκόμαστε. Στις περισσότερες περιπτώσεις δίνονται και ασκήσεις για το σπίτι, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ταχύτερη γενίκευση των θεραπευτικών στόχων.