Πρότυπα Κέντρα

Εξειδικευμένοι θεραπευτές για ταχύτερη και πιο ουσιαστική παρέμβαση.

Στόχος των κέντρων είναι τα παιδιά με τις οικογένειές τους να ολοκληρώνουν όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα θεραπείας, με ολιστική προσέγγιση και διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Υπηρεσίες

Θεραπευτική Καλαθοσφαίριση

Ακαδημία "Νους, Λόγος & Άθληση"

Η πρώτη ακαδημία καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά που χρήζουν θεραπευτικής στήριξης. Η ακαδημία εφαρμόζει το "Kyvrakidis Program", που ενισχύει την ανάπτυξη και την παγίωση δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η κοινωνικότητα και η ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση. 

 

Ακαδημία Θεραπευτικής Καλαθοσφαίρισης

Τελευταία άρθρα