Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης-Αθηνά Τεστ

 

 

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί ένα έγκυρο διαγνωστικό μέσο το οποιο αξιολογεί τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες παιδιών από 5 έως 9 ετών αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι σταθμισμένο εργαλείο στην Ελλάδα από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για ένα τεστ πολλών θεμάτων το οποίο δίνει αναλυτική εικόνα του επιπέδου του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε  πέντε βασικούς τομείς:

 

Οι κλίμακες του Αθηνά τεστ αξιολογούν αναλυτικά την ανάπτυξη του παιδιού  και τον εντοπίζουν τις περιοχές οι οποίες είνια ελλειμματικές και δυσκολεύουν τα παιδιά να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείο.

 

Στο κέντρο ειδικών θεραπειών "Νους & Λόγος" χορηγείται το Αθηνά Τεστ από εξειδικευμένο ειδικό παιδαγωγό.Για να κλείσετε ραντεβού αξιολόγησης ή ενημέρωσης μπορείτε να καλέσετε στο 2310.540.217.