Σχολική ετοιμότητα & Ομάδες κοινωνικοποίησης για 4η χρονιά

 

Για 4η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθούν τα καλοκαιρινά  ομαδικά προγράμματα διάρκειας 5 εβδομάδων.Απευθύνονται  σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.Η ομαδοποίηση των παιδιών γίνεται με κριτήριο την αναπτυξιακή τους ηλικία και σε συνάρτηση με τη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική τους εικόνα. 

Η οργάνωση και κατάρτιση των δραστηριοτήτων υλοποιούνται συνεργατικά απο την επιστημονική ομάδα του γραφείου μας και λαμβάνονται υπ'όψιν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που καλείται να κατακτήσει το παιδί ανάλογα με την ηλικία του.Λόγω αυτού,προκύπτει η τριμερής δομή των συναντήσεων:

 

            1. Γνωστική-μαθησιακή ετοιμότητα

            2. Αυτοεξυπηρέτηση-συνεργατικότητα

            3. Κιναισθητικό παιχνίδι-αλληλεπίδραση

 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν να κερδίσουν απο τη συμμετοχή τους στις ομάδες την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων, αναγκαίων για την ομαλή ένταξή τους στην πρώτη σχολική ηλικία (νηπιαγωγείο-'Α Δημοτικού)με έμφαση στα κομμάτια της γραφο-φωνολογικής ενημερότητας και της σκέψης.

Τα μεγαλύτερα παιδιά με βάση το πρόγραμμα των σχολικών τάξεων-πρόκειται να επωφεληθούν μέσω της εμπέδωσης των "δομικών λίθων" που σχετίζονται με την σχολική επιτυχία (βασικές μαθηματικές έννοιες, δημιουργική γραφή κ.α) ενώ θα διασκεδάζουν παίζοντας συνεργατικά παιχνίδια και αξιοποιώντας ευκαιρίες αυτοεξυπηρετήσης.

 

Καλό και Δημιουργικό Καλοκαίρι! 

 

Οι επιστημονικοί Υπεύθυνοι Κέντρων Ειδικών Θεραπειών "Νους & Λόγος"

Ελένη Κυβρακίδου, Λογοθεραπεύτρια MSc.

Γιάννης Κυβρακίδης,Λογοθεραπευτής