Χορήγηση του Αξιολογητικού Τεστ Κίνησης Bruiniks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

Η δέσμη Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP; Bruininks, 1978), δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης παιδιών ηλικίας 41⁄2-141⁄2 ετών, και αναπτύχθηκε προκειμένου να παράσχει σε εκπαιδευτικούς, κλινικούς ψυχολόγους και ερευνητές πολύτιμες πληροφορίες και βοήθεια:

1) για την αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων,

2) για την ανάπτυξη προγραμμάτων προπόνησης και 

3) για την αξιολόγηση σοβαρών κινητικών δυσκολιών και αναπτυξιακών αναπηριών (Bruininks, 1978). 

Η δέσμη BOTMP θεωρείται η πιο αναγνωρισμένη δέσμη αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας, πιθανότατα επειδή μετράει δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών (Wilson, Kaplan, Crawford & Dewey, 2000). Εκτιμάται μάλιστα ότι είναι η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη δέσμη αξιολόγησης κινητικών ικανοτήτων (Burton & Miller, 1998; Gowland et al., 1991).

Η πλήρης δέσμη αποτελείται από 46 τεστ τα οποία κατανέμονται σε οκτώ ενότητες. Από αυτές τις ενότητες, τέσσερις (ταχύτητα κίνησης και ευκινησία, ισορροπία, αμφίπλευρη συναρμογή και δύναμη) αντιπροσωπεύουν το δείκτη αδρής κινητικής απόδοσης και άλλες τρεις (ικανότητα αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα, οπτικο-κινητικός έλεγχος και επιδεξιότητα και ταχύτητα άνω άκρων) το δείκτη λεπτής κινητικής απόδοσης. Η ενότητα συναρμογή άνω άκρων δεν αντιπροσωπεύει κάποιο ξεχωριστό δείκτη. Το συνολικό “άθροισμα” των επιμέρους επιδόσεων στο σύνολο των ενοτήτων εκφράζεται μέσω ενός συνολικού δείκτη κινητικής απόδοσης (motor proficiency). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης μιας “σύντομης μορφής” της δέσμης (BOTSF) που περιλαμβάνει 14 από τα 46 τεστ της ολοκληρωμένης μορφής της.

 

Η δέσμη Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency χορηγείται στο κέντρο "Νους & Λόγος" από  εκπαιδευμένο θεραπευτή. Για να κλείσετε ραντεβού αξιολόγησης ή ενημέρωσης μπορείτε να καλέσετε στο 2310.540.217.

 

Πηγή: Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Fatouros, I., & Taxildaris, K. (2009). Motor assessment of preschool aged children: A preliminary investigation of the validity of the Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency–Short form. Human movement science28(4), 543-550.