Ποιοι είμαστε

 

 

 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι των κέντρων είναι η Ελένη Κυβρακίδου Λογοθεραπεύτρια MSc

και ο Γιάννης Κυβρακίδης Λογοθεραπευτής MSc. Στην θεραπευτική μας ομάδα  είναι ενταγμένοι

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, μουσικοθεραπεύτρια, ψυχολόγοι