Ποιοι είμαστε

 

 

 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι των κέντρων είναι η Ελένη Κυβρακίδου λογοθεραπεύτρια MSc

και ο Γιάννης Κυβρακίδης λογοθεραπευτής. Στην θεραπευτική μας ομάδα  είναι ενταγμένοι

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, μουσικοθεραπεύτρια, ψυχολόγοι