αισθητηριακή ολοκλήρωση

 

 

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία κατά την οποία το νευρικό σύστημα και μέρη αυτού λειτουργούν ώστε να συλλέξουν δεδομένα-ερεθίσματα από το περιβάλλον μέσω των αισθητικών οδών, παράδειγμα μέσω της όσφρησης,της ακοής,της γεύσης, της όρασης. Παιδιά με δυσκολίες στην όραση,την ακοή, τη συμπεριφορά, την γνωστική λειτουργία και γενικότερα τα παιδιά με απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με το εξωτερικό περιβάλλον και εμφανίζουν περιορισμό στην σωστή επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων. Κατά τη διαταραχή στην αισθητηριακή επεξεργασία τα δεδομένα που λαμβάνει το άτομο δεν επεξεργάζονται σωστά και δεν οργανώνονται σωστά στον εγκάφαλο.

Στόχος του εργοθεραπευτή μέσω της παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι να αξιολογήσει τις συμπεριφορές του παιδιού ώστε να συμπεράνει ποια ερεθίσματα είναι αυτά που δεν επεξεργάζεται σωστά το παιδί και ποια συστήματα είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων. Στο κέντρο μας υπάρχουν εξειδικευμένοι εργοθεραπευτές στην αισθητηριακή ολοκλήρωση.Για ραντεβού και πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2310.540.217.