Πρόγραμμα Θεραπείας του Τραυλισμού

Πρόγραμμα Lidcombe

 

Το πρόγραμμα Lidcombe είναι είναι μια συμπεριφορική θεραπεία για παιδιά που τραυλίζουν κάτω των 6 ετών.Μπορεί να είναι αποτελεσματικό και σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών λίγο μεγαλύτερης ηλικίας.Το πρόγραμμα πήρε το όνομά του από το προάστιο του Σίδνεϊ όπου βρισκόταν το Αυστραλιανό Κέντρο Έρευνας Τραυλισμού.

Η θεραπεία χορηγείται από τον γονέα στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς μαθαίνουν πώς να κάνουν τη θεραπεία κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίων επισκέψεων στον λογοθεραπευτή/τρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο θεραπευτής/τρια διδάσκει τον γονέα επιδεικνύοντας διάφορα χαρακτηριστικά της θεραπείας, παρατηρώντας τον γονέα να κάνει τη θεραπεία και δίνοντας στους γονείς ανατροφοδότηση για το πώς εξελίσσεται θεραπεία. Αυτή η εκπαίδευση γονέων είναι ουσιαστική και είναι ευθύνη του λογοθεραπευτή να διασφαλίσει ότι η θεραπεία γίνεται σωστά ώστε να αποτελεί  μια θετική εμπειρία για το παιδί και την οικογένεια.

 

Κατά το πρόγραμμα Lidcombe ο γονέας σχολιάζει κυρίως όταν το παιδί μιλάει χωρίς να τραυλίζει και μόνο περιστασιακά όταν το παιδί τραυλίζει. Ο γονέας δεν σχολιάζει την ομιλία του παιδιού όλη την ώρα, αλλά επιλέγει συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τις οποίες θα δίνει στο παιδί ανατροφοδότηση.

 

Εκτός από το πώς να δίνει αποτελεσματικά σχόλια, ο γονιός μαθαίνει επίσης να μετρά τον τραυλισμό του παιδιού κάθε μέρα με κλίμακα από 0 έως 9, όπου το 0 δεν είναι τραυλισμός, το 1 είναι εξαιρετικά ήπιος τραυλισμός και το 9 είναι εξαιρετικά σοβαρός τραυλισμός. Σε κάθε επίσκεψη ο λογοθεραπευτής/τρια και ο γονέας συζητούν πάνω σε αυτές τις βαθμολογίες και τις συγκρίνουν σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας για να δουν τι αποτέλεσμα έχει η θεραπεία εκτός του κέντρου θεραπειών. Αυτή είναι μια ουσιαστική διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι η θεραπεία λειτουργεί σωστά.Το πρόγραμμα Lidcombe έχει δύο στάδια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα Lidcombe μπορείτε να κλείσετε δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης με τους υπεύθυνους του κέντρου μας στο 2310540217.Στο κέντρο μας υπάρχει εκπαιδευμένος λογοθεραπευτής στο πρόγραμμα Lidcombe.