Νους & Λόγος: ¨Η Σημασία Της Παιδικής Χαράς Στην Ανάπτυξη Των Δεξιοτήτων Των Παιδιών

 

Η παιδική χαρά ήταν πάντα συνώνυμη με την παιδική ηλικία. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά όχι μόνο διασκεδάζουν αλλά μαθαίνουν και αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ: ΑΝΘΕΩΝ 12 ΤΗΛ: 2310540217,

ΘΕΡΜΗ: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΗΛ: 2313020850.   ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ:ΦΛΕΜΙΝΓΚ 12 ΤΗΛ: 2464023200

 

Εισαγωγή

   Η παιδική χαρά ήταν πάντα συνώνυμη με την παιδική ηλικία. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά όχι μόνο διασκεδάζουν αλλά μαθαίνουν και αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τη σημασία των δραστηριοτήτων παιδικής χαράς στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών.  Η παιδική δραστηριότητα, ειδικά το παιχνίδι, συμβάλλει στην υγιή συναισθηματική, κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη. Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τις συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας των ανθρώπων. Οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών χαρών, παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε σωματική δραστηριότητα. Οι παιδικές χαρές είναι ειδικοί χώροι, αυτόνομοι ή σε πάρκα, σχεδιασμένοι για παιδιά. Από τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων μέχρι την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι παιδικές χαρές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής ανάπτυξης των παιδιών.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ: ΑΝΘΕΩΝ 12 ΤΗΛ: 2310540217,

ΘΕΡΜΗ: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΗΛ: 2313020850.   ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ:ΦΛΕΜΙΝΓΚ 12 ΤΗΛ: 2464023200

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού στην παιδική χαρά

   Ενώ η έρευνα σε δραστηριότητες εσωτερικού χώρου για παιδιά έχει την τάση να επικεντρώνεται στο πιο δομημένο και ελεγχόμενο περιβάλλον, το υπαίθριο παιχνίδι είναι σημαντικό καθώς προσεγγίζει τη δραστηριότητα παιχνιδιού των παιδιών με λιγότερη ένταση και μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή και την εναρμόνιση με τα παρεχόμενα φυσικά ερεθίσματα, επιτρέποντας στα παιδιά να συμμετέχουν σε πιο δυναμικές κινήσεις. Έτσι, μέσω της απελευθέρωσης της έντασης από την εσωτερική εμπειρία, τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και τις αδρές κινήσεις, το υπαίθριο παιχνίδι μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη της σωματικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

   Η βιβλιογραφία δείχνει ότι το μη δομημένο παιχνίδι στις παιδικές χαρές είναι σημαντικό για τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, προωθώντας τις κινητικές τους ικανότητες όπως η ισορροπία, η ευκινησία, ο συντονισμός και η χωρική επίγνωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ισχυρίζεται ότι το ενεργό παιχνίδι και οι ευκαιρίες για μη δομημένη σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Ωστόσο, οι παιδικές χαρές μπορούν να σχεδιαστούν πολύ διαφορετικά, να ποικίλλουν σε μέγεθος, χαρακτηριστικά και να κατασκευαστούν με συμβατικά ή φυσικά υλικά, το οποίο με την σειρά του διαφοροποιεί και τις επιδράσεις τους στο παιχνίδι των παιδιών. Ο εξοπλισμός που διατίθεται στις παιδικές χαρές, όπως κούνιες, τσουλήθρες, ράβδοι και σκελετοί αναρρίχησης, ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν σε διάφορες σωματικές δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, άλμα, αναρρίχηση και ισορροπία.

   Οι Θεμελιώδεις Κινητικές Δεξιότητες (FMS) είναι οι βασικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά, όπως δεξιότητες σταθερότητας (π.χ. κάθισμα, ορθοστασία, ισορροπία), κινητικές δεξιότητες (π.χ. τρέξιμο, άλμα, αναρρίχηση) και δεξιότητες ελέγχου αντικειμένων (π.χ. να πετάνε και να πιάνουν αντικείμενα). Τα προσχολικά χρόνια είναι κρίσιμα όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών. Η ανάπτυξη επάρκειας σε αυτές τις δεξιότητες είναι σημαντική, καθώς παρέχει μια υποκείμενη βάση για επιτυχή συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, όπως η ενίσχυση του εαυτού και της κοινωνικής επίγνωσης, της αυτορρύθμισης, της ηγεσίας, της υπεύθυνης λήψης αποφάσεων, της αυτοαντίληψης και της σχέσης με συνομήλικους, καθώς και της γνωστικής ανάπτυξης που αντιπροσωπεύεται από τη γλωσσική και μαθησιακή ικανότητα.

   Οι ερευνητές στην ανάπτυξη του παιδιού ισχυρίζονται ότι το παιχνίδι είναι ένα σημαντικό μέρος της αντιληπτικής, σωματικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης για τα παιδιά και ότι μπορούν να μάθουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο μέσω της διαδικασίας. Το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να ελέγχουν το σώμα τους μέσω της  κίνησης και να αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες. Οι κινήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όχι μόνο προάγουν την σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά του διδάσκουν πώς να εκφράζονται χρησιμοποιώντας το σώμα τους.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ: ΑΝΘΕΩΝ 12 ΤΗΛ: 2310540217,

ΘΕΡΜΗ: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΗΛ: 2313020850.   ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ:ΦΛΕΜΙΝΓΚ 12 ΤΗΛ: 2464023200

 

   Το υπαίθριο παιχνίδι συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω των κινήσεων του σώματός τους, όπως για παράδειγμα χωρική επίγνωση,  επίλυση προβλημάτων, λογικο-μαθηματικές δεξιότητες και δεξιότητες λεκτικής και οπτικο-χωρικής μνήμης μέσω της σύνθετης νοητικής χαρτογράφησης της περιοχής. Τα παιδιά μέσω της δραστηριότητας περνούν από μια αυθόρμητη διαδικασία γνωστικής μάθησης. Ενώ, δηλαδή, βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους παιχνιδιού και χρησιμοποιούν αντικείμενα για να παίξουν, τα παιδιά παρατηρούν και μαθαίνουν φυσικά φαινόμενα σχήματος, χρώματος, μεγέθους και υφής αυτών των αντικειμένων. Ιδιαίτερα, το υπαίθριο παιχνίδι  βοηθά τα παιδιά στον συστημικό συντονισμό και την ανάπτυξη της ισορροπίας, τον συντονισμό χεριού-ματιού και την μυοσκελετική ανάπτυξη.

   Η εμπειρία του παιχνιδιού στην ύπαιθρο και στην παιδική χαρά στην πρώιμη παιδική ηλικία έχει θεωρηθεί σημαντική για την οικοδόμηση γερών θεμελίων για τη δια βίου μάθηση και την ευημερία του ατόμου. Μαζί με τα θέματα οικογενειακών σχέσεων, διατροφής, δικαιωμάτων του παιδιού και πρωτοβουλιών φροντίδας παιδιού, σχολικό πρόγραμμα σπουδών κ.λπ., πολλοί προηγούμενοι ερευνητές έχουν ήδη στρέψει την προσοχή στο παράδοξο της ενίσχυσης της μάθησης μέσω του παιχνιδιού σε αυτήν την περίοδο της ζωής. Ακολουθώντας την ολιστική ανάπτυξη ενός παιδιού, ο σχεδιασμός υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για προσαρμογή στη φύση και ενίσχυση της παιδικής αντίληψης και των κινητικών ικανοτήτων προέκυψε ως πρωταρχικό καθήκον για την ανάπτυξη του παιδιού. Το υπαίθριο παιχνίδι σχεδιάζεται επίσης να ενσωματωθεί με το μαθησιακό περιβάλλον, γεφυρώνοντας όχι μόνο τη διεύρυνση και την υποστήριξη της εμπειρίας στο σπίτι, αλλά και δίνοντας έμφαση στην εκπλήρωση της επιτακτικής του λειτουργίας στην ποιοτική ανατροφή των παιδιών. Μαζί με το ενδιαφέρον για το σχεδιασμό προγραμμάτων για αποτελεσματικό παιχνίδι, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί διεξοδικά η παροχή ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων.

   Η παιδική χαρά συμβάλλει επίσης στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η αλληλεπίδραση με συνομηλίκους σε μια παιδική χαρά παρέχει στα παιδιά πολύτιμες ευκαιρίες να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων. Για παράδειγμα, η εναλλαγή σειράς σε μια κούνια ή η συνεργασία για την κατασκευή ενός κάστρου από άμμο απαιτεί από τα παιδιά να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. Εξίσου σημαντική κρίνεται η συμβολή του παιχνιδιού στην συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η ενασχόληση με το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους αποτελεσματικά. Τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές εμπειρίες παιχνιδιού μαθαίνουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν το άγχος. Για παράδειγμα, η ενασχόληση με το παιχνίδι προσποίησης επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν διαφορετικούς ρόλους και συναισθήματα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι σωματικές δραστηριότητες στην παιδική χαρά, όπως το τρέξιμο και το άλμα, βοηθούν στην απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να μειώσουν το άγχος.

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ: ΑΝΘΕΩΝ 12 ΤΗΛ: 2310540217,

ΘΕΡΜΗ: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΗΛ: 2313020850.   ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ:ΦΛΕΜΙΝΓΚ 12 ΤΗΛ: 2464023200

 

Συμπέρασμα

   Συνολικά, τα παιδιά απολαμβάνουν πολλά οφέλη από την παιδική χαρά. Από την ανάπτυξη κοινωνικών και γλωσσικών δεξιοτήτων έως την ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, το παιχνίδι παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και στην προετοιμασία τους για την ενηλικίωση.  Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και καλά συντηρημένες παιδικές χαρές όπου μπορούν να παίξουν ελεύθερα και να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο.

 

Βιβλιογραφία

   

  • Ali, Erah & Constantino, Kaitlyn & Hussain, Azhar & Akhtar, Zaiba. (2018). The Effects of Play-Based Learning on Early Childhood Education and Development. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 7. 10.14260/jemds/2018/1044.
  • Jeon, H., & Jun, S. (2021). Outdoor Playground Design Criteria Development for Early Childhood Development: A Delphi Study from the Perspective of Fundamental Movement Skills and Perceptual-Motor Skills. International journal of environmental research and public health18(8), 4159. https://doi.org/10.3390/ijerph18084159
  • Pawlowski, Charlotte & Damsbo, Cathrine & Toftager, Mette & Amholt, Thea & Schipperijn, Jasper. (2023). The role of playgrounds in the development of children's fundamental movement skills: A scoping review. PloS one. 18. e0294296. 10.1371/journal.pone.0294296.
  • Tortella, P., Haga, M., Lorås, H., Fumagalli, G. F., & Sigmundsson, H. (2022). Effects of Free Play and Partly Structured Playground Activity on Motor Competence in Preschool Children: A Pragmatic Comparison Trial. International journal of environmental research and public health19(13), 7652. https://doi.org/10.3390/ijerph19137652

   

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ: ΣΥΚΙΕΣ: ΑΝΘΕΩΝ 12 ΤΗΛ: 2310540217,

ΘΕΡΜΗ: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΗΛ: 2313020850.   ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ:ΦΛΕΜΙΝΓΚ 12 ΤΗΛ: 2464023200

 

 

 

 

Επιμέλεια άρθρου: Νικολέτα Κύρκογλου